Beveiligd
Beveiligde omgeving Nog vragen? 0800 - 022 99 99
Het is drukker dan verwacht bij onze klantenservice. Veel informatie vindt u al bij de Meestgestelde vragen of bij Over de trekking

Meestgestelde vragen We helpen u graag verder

Hieronder kunt u in een korte video bekijken hoe de Bijzondere Trekking werkt en kunt u antwoord vinden op de meestgestelde vragen. Is uw vraag niet beantwoord? Neem dat telefonisch contact op via het gratis nummer 0800 – 022 99 99.

Bekijk hier hoe de Bijzondere Trekking werkt

Heeft u nog vragen Over de Bijzondere Trekking

 • 1 Over de Bijzondere Trekking

  Waarom organiseert de Staatsloterij een Bijzondere Trekking?

  De Staatsloterij heeft in de jaren 2000 tot en met 2007 en de Koninginnedagtrekking 2008 misleidende teksten gebruikt bij de communicatie over hoge prijzen. Dat is ook in Hoger Beroep vastgesteld. Daarbij is geen formele uitspraak gedaan over mogelijke schade of de hoogte van die schade. Het gebruik van de misleidende teksten spijt ons, had nooit mogen gebeuren en past niet bij een organisatie die al 291 jaar mensen gelukkig maakt door het organiseren van loterijen. De Staatsloterij voelt zich verantwoordelijk voor haar klanten en het vertrouwen dat door het gebruik van de misleidende teksten is geschaad. En loopt daarbij niet voor haar verantwoordelijkheid weg. Vandaar deze Bijzondere Trekking voor alle spelers van toen. 


  Waarom heeft het zo lang geduurd om dit gebaar te maken in de vorm van een Vergoeding en een Bijzondere Trekking?

  We hadden het ook graag eerder gedaan. Maar juridische procedures kosten doorgaans veel tijd. Er is pas in 2015 een uitspraak gedaan door de Hoge Raad. Daarna konden betrokken partijen met elkaar in overleg over een structurele oplossing voor iedereen. In het hele proces zijn er veel partijen betrokken. Eerst is er overleg gestart met de grootste claimstichting Loterijverlies, waarvan het bestuur zoals bekend zelf in opspraak raakte. Na een jaar met Loterijverlies te hebben gesproken, moesten we helaas tot de conclusie komen dat met deze partij niet tot een correcte oplossing voor onze klanten kon worden gekomen. Daarna is voortvarend en constructief overleg gestart met Stichting Staatsloterijschadeclaim. Met dit onderhandelingsresultaat voor alle spelers van toen! 


  Wanneer vindt de Bijzondere Trekking plaats? 

  De Bijzondere Trekking vindt plaats op 27 mei 2017. De inschrijving sluit echter 7 dagen eerder, om alle inschrijvingen goed te verwerken en te controleren. Meld u dus aan tot en met 20 mei 2017. Overigens dient uw aanmelding per post uiterlijk 19 mei 2017 binnen te zijn om e.e.a. tijdig te verwerken. 


  Wat maakt deze trekking zo bijzonder?

  Deze Bijzondere Trekking is bijzonder omdat:
  • Stichting Staatsloterijschadeclaim en de Staatsloterij vinden dit akkoord de juiste stap ter afsluiting van het hoofdstuk over misleidende communicatie;
  • Het is een loterij waarbij deelnemers niet hoeven te betalen voor deelname. Er is dus geen sprake van inleggeld. Wel geeft de deelnemer hiermee aan af te zien van huidige  en toekomstige procedures tegen de Staatsloterij in deze kwestie;
  • Alle prijzen zijn gegarandeerd en vrij van kansspelbelasting;
  • Onze winnaars blijven anoniem;
  • Gewonnen prijzen tot € 1.000,- kunnen deelnemers schenken aan een goed doel.
  • De Bijzondere Trekking richt zich vooral op de hoge prijzen. En heeft niet alleen een grote prijzenpot, maar ook een hogere winkans op deze hoge prijzen.

  Voor onze reguliere trekkingen geven we altijd de volgende 6 harde garanties:

  • Van alle Nederlandse loterijen stoppen we het meeste geld terug in de prijzenpot;
  • We trekken alleen uit verkochte loten – prijzen vallen alleen op verkochte lotnummers;
  • Al onze prijzen zijn vrij van kansspelbelasting;
  • Onze winnaars blijven altijd anoniem;
  • Alle trekkingen zijn openbaar;
  • We zijn er niet om winst te maken.

  Hoeveel loten zijn er beschikbaar voor deze Bijzondere Trekking?

  Er zijn 39.999.600 loten beschikbaar voor deze Bijzondere Trekking. De prijzen worden gegarandeerd uitgekeerd en de prijzen vallen alleen op de verstrekte loten. Het aantal loten dat daadwerkelijk wordt uitgegeven, is afhankelijk van het aantal deelnemers dat zich aanmeldt.


  De Bijzondere Trekking is een online loterij. Is dat wel betrouwbaar?

  De Bijzondere Trekking vindt inderdaad online plaats. De methodiek is goedgekeurd door het Nederlands Meetinstituut (NMi). Het NMi test, certificeert en kalibreert meetsystemen zoals apparatuur voor loterijtrekkingen en online games. Een notaris houdt toezicht op de trekking. De notaris controleert of de trekking volgens de regels verloopt. De Staatsloterij heeft een vergunning gekregen van de Kansspelautoriteit, die hiervoor speciaal is aangevraagd. Het ministerie van Veiligheid & Justitie en het ministerie van Financiën zijn op de hoogte en hebben deze Bijzondere Trekking goedgekeurd. Er zijn verschillende zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we ontvangen voor de trekking juist zijn.


  Hoe kan ik mij aanmelden om deze Bijzondere Trekking bij te wonen?  

  U kunt hierover een brief sturen naar: De Staatsloterij T.a.v. Gamemanagement o.v.v. (trekking), Laan van Hoornwijck 55, 2289 DG, Rijswijk. U kunt ook een e-mail sturen naar klantenservice@staatsloterij.nl of telefonisch contact opnemen met de klantenservice. Wij zijn bereikbaar op het speciale telefoonnummer 0800 – 022 99 99 (gratis). U ontvangt een bevestiging/uitnodiging van uw verzoek om de trekking bij te wonen, mits er nog plaats is.


 • 2 Aanmelden en voorwaarden voor deelname aan de Bijzondere Trekking

  Dus, deelname aan de Bijzondere Trekking is gratis?

  Deelname aan de Bijzondere Trekking is eenmalig en exclusief voor alle spelers van toen. Voor deelname hoeven spelers van toen niet te betalen. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding, geeft u wel aan dat u definitief en onvoorwaardelijk afziet van eventuele huidige en nieuwe juridische procedures verband houdend met uw deelname in de jaren 2000 tot en met 2007 en/of de Koninginnedagtrekking 2008 tegen de Staatsloterij. Dit is onderdeel van het akkoord.


  Hoe werkt dat precies; tekenen voor een vergoeding en de Bijzondere Trekking?

  Stichting Staatsloterijschadeclaim heeft zich hard gemaakt voor een oplossing voor alle spelers van toen en heeft op 3 april 2017 een definitief akkoord bereikt met de Staatsloterij. Het akkoord is een redelijke en praktisch uitvoerbare oplossing voor álle (oud)spelers van de Staatsloterij. Het akkoord bestaat uit verschillende onderdelen:

  1. Een Bijzondere Trekking voor alle spelers van toen. (Oud)spelers, die in de periode 2000 tot en met 2007 en/of de Koninginnedagtrekking in 2008 hebben meegespeeld, kunnen meedoen met de Bijzondere Trekking van de Staatsloterij. Iedereen die op of voor de Koninginnedagtrekking 2008 18 jaar was, krijgt een nieuwe kans om te winnen met deze Bijzondere Trekking. Spelers kunnen zich aanmelden vanaf 10 april 2017 tot en met 20 mei 2017. Na die datum vervalt ons aanbod en komt de deelnemer niet meer in aanmerking voor deelname aan de Bijzondere Trekking. De trekking vindt plaats op 27 mei 2017.
  2. Een vergoeding voor iedereen die zich voor 15 maart 2017 heeft aangesloten bij Stichting Staatsloterijschadeclaim en/of Loterijverlies. (Oud)spelers die zich hebben aangesloten bij Stichting Staatsloterijschadeclaim of Loterijverlies ontvangen een vergoeding en krijgen loten voor de Bijzondere Trekking van de Staatsloterij. Deze specifieke groep heeft actiebereidheid getoond en krijgt daar overeenkomstig de claimcode een vergoeding voor. Alle (oud)spelers die zich voor 15 maart 2017 hebben ingeschreven bij Stichting Staatsloterijschadeclaim en/of Loterijverlies krijgen een vergoeding van € 40,-. Deze (oud)spelers kunnen zich aanmelden voor de vergoeding op de website https://www.staatsloterij.nl/akkoord. Zij kunnen zich aanmelden tot en met 30 juni 2017. Na die datum vervalt het aanbod en komt de deelnemer niet meer in aanmerking voor deelname aan de vergoeding.  Deelname aan de vergoedingsregeling betekent dat de speler definitief en onvoorwaardelijk afziet van eventuele huidige en nieuwe claims en juridische procedures verband houdend met deelname in de jaren 2000 tot en met 2007 en/of de Koninginnedagtrekking 2008 tegen de Staatsloterij en aan haar gerelateerde (rechts)personen.

  Wij vinden het daarnaast belangrijk om niet alleen afspraken te maken over het verleden, maar ook te kijken naar de toekomst. Daarom willen wij een betere bescherming van het klantbelang. Zo komt er een interne ombudsman/vrouw en wordt de klachtenafhandeling verbeterd.

   

  Is er een leeftijdsgrens voor deelname aan de Bijzondere Trekking?        

  Deelname aan kansspelen heeft een minimale leeftijd van 18 jaar. Deelname aan de Bijzondere Trekking is alleen mogelijk voor spelers uit de periode van 2000 tot en met 2007 en/of de Koninginnedagtrekking van 2008. De deelnemers van de Bijzondere Trekking moeten dus op of voor de Koninginnedagtrekking in 2008 18 jaar of ouder zijn geweest. Dit betekent dat deelname aan de Bijzondere Trekking alleen mogelijk is voor mensen die in 2017 de leeftijd van 27 jaar bereiken en geboren zijn voor 1 mei 1990.


  Hoeveel loten krijg ik om mee te doen met de Bijzondere Trekking?

  Iedereen die heeft meegespeeld met de Staatsloterij in de periode 2000 tot en met 2007 en/of met de Koninginnedagtrekking van 2008 en zich succesvol heeft aangemeld voor de Bijzondere Trekking op www.staatsloterij.nl/bijzonderetrekking komt in aanmerking voor de Bijzondere Trekking. Afhankelijk van een aantal criteria heeft u recht op 1 tot 4 loten, dit hangt onder meer af van hoe vaak u heeft meegespeeld en of u kunt bewijzen dat u daadwerkelijk heeft meegespeeld. Voor alle duidelijkheid: deze trekking is dus voor onze abonneespelers én voor spelers die in de winkel Staatsloten (reguliere trekkingen, Oudejaarstrekking, Koninginnedagtrekking) in de relevante periode hebben gekocht.

  Als geldig bewijs voor deelname aan trekkingen in de periode van 2000 tot en met 2007 en/of de Koninginnedagtrekking van 2008 geldt het volgende:

  • Speelde u mee als abonneespeler in de genoemde periode? Dan bent u bij ons bekend en indien u zich aanmeldt voor de Bijzondere Trekking, hoeft u in principe geen aanvullend bewijs van deelname aan te leveren. Het is in specifieke gevallen echter mogelijk dat wij u alsnog verzoeken om aanvullend bewijs aan te leveren. Als u kunt bewijzen dat u daadwerkelijk als abonneespeler hebt meegespeeld, dan ontvangt u 4 loten.
  • Mocht u altijd in de winkel hebben gekocht, dan is een foto van uw Staatslot uit die periode of een betalingswijs van de gekochte Staatsloten uit die periode (bijvoorbeeld een kassabon of een bankafschrift) voldoende om ook 4 loten te krijgen.
  • We kunnen ons voorstellen dat niet alle spelers uit die periode hun loten hebben bewaard of nog kassabonnetjes hebben. Daarom hebben wij gemeend om ook deze trouwe spelers de mogelijkheid te geven mee te doen met de Bijzondere Trekking. En afhankelijk van het speelgedrag krijgen deze spelers 1 of 2 loten.
  • We hechten aan verantwoord speelbeleid. Een onderdeel daarvan is dat alleen spelers ouder dan 18 jaar worden toegelaten als deelnemer aan onze loterijen. Dit geldt ook voor deze Bijzondere Trekking. En dat betekent dat een deelnemer aan de Bijzondere Trekking minimaal 27 jaar oud moet zijn (geboren voor 1 mei 1990), want dan was de deelnemer bij de trekking van de Koninginnedagtrekking 2008 minimaal 18 jaar oud.


  Tot wanneer kan ik loten ontvangen voor deze Bijzondere Trekking?

  U kunt zich inschrijven voor de Bijzondere Trekking tot en met 20 mei 2017. De inschrijving sluit een week voor de trekking. De reden dat er tijd zit tussen inschrijven en de echte trekking, is dat de Staatsloterij controleert of alle inschrijvingen kloppen. Dit betekent dat alle gegevens die worden ingevoerd, worden gecontroleerd. Na gebleken juistheid van alle gegevens worden de loten schriftelijk/per email verstuurd. Dit kan dus tot enkele dagen voor de trekking.


  Kan ik een overleden familielid aanmelden, die toen heeft meegespeeld?

  Heeft u een overleden familielid, waarvan u de erfgenaam bent, die heeft meegespeeld in de periode 2000 tot en met 2007 en/of de Koninginnedagtrekking 2008 en/of lid is geweest van Stichting Staatsloterijschadeclaim en/of Loterijverlies? Dan kunt u dit overleden familielid aanmelden om in aanmerking te komen voor de vergoeding uit het Staatsloterij Akkoord en/of deelname aan de Bijzondere Trekking. U dient wel een ‘Akte van overlijden’ van het familielid te overleggen.

  De aanmelding voor overleden familieleden verloopt via onze medewerkers van klantenservice op 0800-022 99 99 (gratis).


  Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

  Voor vragen en klachten kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers op het speciale telefoonnummer 0800 – 022 99 99 (gratis). Bent u het niet eens met het besluit van de Staatsloterij over de uitvoering van het Akkoord, zoals het niet toekennen van de vergoeding of het afkeuren van een bewijsstuk? Dan kunt u binnen een week een klacht indienen bij de ombudsman van de Staatsloterij.

  Bent u het niet eens met de reactie van de ombudsman van de Staatsloterij of heeft deze niet binnen een week op uw klacht gereageerd? Dan kunt u binnen één week nadat de ombudsman op uw klacht heeft gereageerd een klacht indienen bij een onafhankelijke Geschillencommissie

 • 3 Prijzenpakket

  Hoe groot is het totale prijzenpakket?   

  Het totale prijzenpakket van de Bijzondere Trekking bedraagt € 13,5 miljoen, belastingvrij. Dit pakket is vergelijkbaar met de omvang van een reguliere trekking.

  Welke prijzen kan ik winnen?

  Het totale prijzenpakket is € 13.5 miljoen (netto) belastingvrij en gegarandeerd! Waaronder 5 hoofdprijzen van € 1.000.000,- en nog vele andere geldprijzen. Meer informatie en het volledige prijzenpakket is hier te vinden.

  Welke prijzen zijn gegarandeerd bij de Bijzondere Trekking?      

  Alle prijzen uit het prijzenpakket worden gegarandeerd uitgekeerd. De prijzen vallen alleen op de uitgegeven loten.

  Waarom heeft het prijzenpakket van de Bijzondere Trekking geen Jackpot?

  Alleen de Staatsloterijtrekkingen op de 10e van de maand hebben een Jackpot. Dit is een Bijzondere Trekking zoals afgesproken in het akkoord dat de Staatsloterij heeft bereikt met Stichting Staatsloterijschadeclaim. Naast de kans op 5 hoofdprijzen van € 1.000.000.- maakt u ook nog kans op vele andere mooie geldprijzen. Kijk voor meer informatie of het volledige prijzenpakket: www.staatsloterij.nl/bijzonderetrekking.

                   

  Waar is het prijzenpakket op gebaseerd?

  Het prijzenpakket is overeengekomen met Stichting Staatsloterijschadeclaim en is onderdeel van het totale akkoord dat de partijen hebben bereikt.

   

  Hoe groot is de winkans van deze Bijzondere Trekking?

  Er zijn in deze trekking in totaal 11.145 prijzen. De kans op het winnen van een prijs is afhankelijk van het aantal deelnemende loten. Bijvoorbeeld, als er 4 miljoen loten meedoen aan de Bijzondere Trekking, dan is de winkans 0,28%. Dit is bijna 6 keer hoger dan de winkans op een prijs van € 250,- en meer dan bij een reguliere trekking.

   

  Als er minder dan het aantal geschatte lotnummers worden uitgegeven, heeft dit dan gevolgen voor het prijzenpakket?              

  Als er minder dan het geschatte aantal loten wordt uitgegeven dan heeft dit geen gevolgen voor het prijzenpakket.

  Door wie wordt het prijzenpakket bepaald?        

  Het totale prijzenpakket is door de Staatsloterij vastgesteld.


 • 4 Trekkingsuitslag

  Wanneer is de uitslag bekend?

  De uitslag van de Bijzondere Trekking is bekend op 27 mei 2017. De uitslag wordt gepubliceerd op onze website www.staatsloterij.nl/bijzonderetrekking, op Teletekst, in landelijke dagbladen en bij onze verkooppunten.

  Op welke zender en hoe laat wordt de trekkingsuitslag uitgezonden?

  De uitslag van deze Bijzondere Trekking wordt uitgezonden op televisie op 27 mei 2017.
  Via onze website www.staatsloterij.nl/bijzonderetrekking en op NOS Teletekstpagina 550 kunt u op 27 mei 2017 vanaf 23.30 uur de trekkingsuitslag bekijken.

  Uiteraard kunt u bij onze verkooppunten ook altijd de trekkingsuitslag opvragen of contact opnemen met onze klantenservice via het telefoonnummer 0800 – 022 99 99 (gratis).


 • 5 Prijzen innen

  Kan ik mijn gewonnen prijs ergens ophalen?

  Prijzen van € 10.000,- en hoger moet u persoonlijk komen afhalen op het kantoor van de Staatsloterij. U moet zich persoonlijk identificeren en de Staatsloterij kan om bewijs van deelname vragen. Andere prijzen worden automatisch overgemaakt op uw rekening.

  Waarom kan ik mijn prijs schenken aan een goed doel?

  Onderdeel van het akkoord is dat de Staatsloterij een half miljoen euro uitkeert aan een aantal goede doelen. Ondanks een omvangrijke campagne zullen er mogelijk voormalig spelers zijn die niet bereikt worden. De Stichting Staatsloterijschadeclaim heeft daarom een bedrag bestemd voor Goede Doelen.

  En ook u als speler kunt ervoor kiezen om de prijzen van € 250 of € 1.000 automatisch aan een van deze goede doelen te schenken. Dat doet u door dat aan te geven in het aanmeldproces. Hogere prijzen worden altijd aan de winnaar zelf uitgekeerd. Uiteraard kunt u die prijzen desgewenst -gedeeltelijk of volledig- zelf overmaken naar een goed doel.

  Vanaf wanneer kan ik prijzen innen?      

  Winnaars van geldprijzen vanaf € 10.000,- krijgen een uitnodiging om langs te komen op het kantoor van de Staatsloterij om voor ontvangst van hun prijs te tekenen. Winnaars van geldprijzen tot € 10.000,- ontvangen hun prijs op het bankrekeningnummer dat is verstrekt.

  Prijzen die gewonnen zijn in deze Bijzondere Trekking worden automatisch overgeboekt op het bij ons bekende IBAN-rekeningnummer. • 6 Algemeen

  Waar wordt het prijzengeld 13,5 miljoen van betaald?

  Het prijzengeld voor deze Bijzondere Trekking betaalt de Staatsloterij uit haar eigen reserves, zijnde haar eigen vermogen. Het prijzengeld van de Bijzondere Trekking, en overigens ook alle andere kosten van het akkoord, wordt dus niet betaald uit prijzengeld van andere (toekomstige) loterijen. En we blijven ook in de toekomst ruim boven de wettelijke norm van 60% uitkeringspercentage: van iedere 100 euro inleg gaat minimaal 60 euro terug naar de winnaars!  

   

  Is dit niet een dure marketingstunt van de Staatsloterij?                

  Nee, zeker niet. De Staatsloterij heeft in de jaren 2000 tot en met 2007 en de Koninginnedagtrekking in 2008 misleidende teksten gebruikt bij de communicatie over hoge prijzen. Daarmee hebben wij het vertrouwen van onze klanten geschaad. Dat spijt ons, had nooit mogen gebeuren en past niet bij de 291-jarige historie van de Staatsloterij. De Staatsloterij geeft harde garanties af en heeft maatregelen genomen om het belang van de klant ook intern beter te borgen.

  De vergoeding voor leden van de Stichting Staatsloterijschadeclaim en Loterijverlies en de Bijzondere Trekking zijn onderdelen van het akkoord dat Stichting Staatsloterijschadeclaim heeft bereikt met de Staatsloterij. Hiermee is voor iedereen een realistisch en praktisch uitvoerbare oplossing gevonden. Met als doel het vertrouwen in de Staatsloterij te herstellen.

   

  De Staatsloterij kan toch makkelijk méér betalen?

  Dit is ook voor de Staatsloterij een heel ruim gebaar. Een gebaar dat bijna de helft van ons eigen vermogen, opgebouwd in het verleden, verbruikt. Met een Bijzondere Trekking, met een vergoeding aan alle deelnemers van Stichting Staatsloterijschadeclaim en Loterijverlies, en met structurele maatregelen om het belang van de klant centraal te stellen, is er een redelijke en praktisch uitvoerbare oplossing gevonden voor de misleidende communicatie over hoge prijzen in de periode 2000 tot en met 2007 en Koninginnedagtrekking van 2008. De Stichting heeft onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de financiële draagkracht van de Staatsloterij. Mede op basis van dit onderzoek oordeelt de Stichting dat de omvang van het gebaar als passend.


 • 7 Consumentenbescherming

  Welke verbeteringen heeft de Staatsloterij genomen om de belangen van de klant te waarborgen?

  De Staatsloterij neemt de belangen van haar spelers heel serieus. Al sinds 1 januari 2008 vallen prijzen dan ook alleen nog op de werkelijk verkochte loten. De Staatsloterij heeft vervolgens niet alleen uitvoerig excuus gemaakt (“We hebben geluisterd en we hebben geleerd”); maar ook 6 garanties ingesteld. Garanties waaraan de Staatsloterij gehouden mag worden. Voorbeelden van garanties zijn dat we het hoogste uitkeringspercentage in Nederland weggeven en onze winnaars altijd anoniem blijven. Naast deze verbeteringen zijn er ook in het akkoord met Stichting Staatsloterijschadeclaim belangrijke onderdelen opgenomen die naar de toekomst de belangen van de deelnemers nog beter verankeren:

  • De Staatsloterij benoemt een ombudsman/vrouw die toeziet op de borging van consumentenbelangen bij alle belangrijke besluiten binnen de Staatsloterij
  • De afhandeling van klachten door consumenten wordt verder versterkt
  • Het borgen van consumentenbelangen wordt specifiek opgenomen in het competentieprofiel van de Raad van Commissarissen.

  Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

  Voor vragen en klachten kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers op het speciale telefoonnummer 0800 – 022 99 99 (gratis). Bent u het niet eens met het besluit van de Staatsloterij over de uitvoering van de Bijzondere Trekking, zoals het afkeuren van een bewijsstuk of het aantal loten dat wordt toegekend? Dan kunt u binnen één week een klacht indienen bij de ombudsman van de Staatsloterij.

  Bent u het niet eens met de reactie van de ombudsman van de Staatsloterij? Dan kunt u binnen één week nadat de ombudsman op uw klacht heeft gereageerd, een klacht indienen bij een onafhankelijke geschillencommissie 


 • 8 Privacy

  Ik heb een e-mail ontvangen van de Staatsloterij met een oproep om mij te melden op de website. Hoe komen jullie aan mijn gegevens?            

  Voor alle huidige en voormalige spelers van de Staatsloterij is onderzocht of het, binnen de geldende privacywetgeving, toegestaan was om hen te benaderen via email. Voor informatie over de wijze waarop de Staatsloterij uw gegevens verwerkt verwijzen wij u graag naar het Privacybeleid voor het Akkoord.

  De Staatsloterij heeft daarnaast adressen ontvangen van Stichting Staatsloterijschadeclaim en Loterijverlies, zodat wij u kunnen informeren over de afspraken en wij u ook kunnen uitnodigen om deel te nemen aan de Bijzondere Trekking. Van de adressen die de Staatsloterij heeft ontvangen van de Stichtingen is gekeken in de bestanden van de Staatsloterij of de Staatsloterij zelf over emailadressen van deze adressen beschikt en of deze ook voor dit doel gebruikt mogen worden. Als dat het geval is, heeft u een email ontvangen. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor deze campagne en om u te informeren over de trekkingsuitslag van de Bijzondere Trekking.


  Wat gebeurt er met mijn gegevens wanneer ik me aanmeld voor de Bijzondere Trekking?

  Als u zich aanmeldt voor de Bijzondere Trekking vragen wij u om uw persoonsgegevens in te voeren. Op basis van deze persoonsgegevens, en de persoonsgegevens die wij eventueel al in onze administratie hebben opgenomen, kunnen wij nagaan of u in aanmerking komt voor de Bijzondere Trekking. Wij gebruiken uw persoonsgegevens vervolgens om u te laten deelnemen aan de Bijzondere Trekking en om u in dit verband te informeren via service berichten. Dit kan bijvoorbeeld een bericht zijn met uw lotnummer of een bericht over de uitslag van de trekking.

  Op de persoonlijke overzichtspagina van uw aanmelding vragen wij u of u per e-mail op de hoogte wilt worden gehouden over toekomstige acties en ander nieuws van de Staatsloterij. Deze vraag is optioneel en hoeft niet beantwoord te worden. Als u in de toekomst benaderd wilt worden voor acties en ander nieuws, moet u daar dus expliciet toestemming voor geven aan de Staatsloterij. Als u geen toestemming geeft, sturen wij u geen commerciële e-mail berichten. Wij kunnen uw gegevens wel gebruiken om u via post of telefoon te benaderen, tenzij u zich hier eerder tegen heeft verzet. Uiteraard kunt u zich voor alle vormen van commerciële communicatie te allen tijde eenvoudig afmelden.

  Wanneer u een bestaande deelnemer bent aan spellen van de Staatsloterij en wanneer u zich aanmeldt voor de Bijzondere Trekking, kunnen wij de persoonsgegevens die u bij uw aanmelding opgeeft gebruiken om onze administratie te actualiseren. Op die manier kunnen wij de door u gevraagde diensten verlenen die samenhangen met uw deelname aan onze spellen. Wij kunnen dan bijvoorbeeld informatie over uw loten sturen naar uw actuele woon- of e-mail adres.

  Voor meer informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij u naar ons Privacy Beleid Bijzondere Trekking.


   Ik heb geen bericht ontvangen. Hoe kan ik me aanmelden voor de Bijzondere Trekking?                 

  Deze Bijzondere Trekking is voor alle spelers die in de periode 2000 tot en met 2007 en/of met de Koninginnedagtrekking 2008 hebben meegespeeld met de Staatsloterij. Om mee te doen aan de Bijzondere Trekking kunnen deelnemers zich tot en met 20 mei 2017 aanmelden op www.staatsloterij.nl/bijzonderetrekking. Na die datum vervalt het aanbod en komt u niet meer in aanmerking voor deelname aan de Bijzondere Trekking. Heeft u vragen over aanmelden of uw deelname, belt u dan met de klantenservice van Staatsloterij op het speciale telefoonnummer 0800 - 022 99 99 (gratis). De openingstijden van de klantenservice zijn:

  Openingstijden klantenservice

  ·       Maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 21:00 uur

  ·       Zaterdag en zondag van 10:00 uur tot 17:00 uur


Direct contact Met één van onze medewerkers

U kunt ons bereiken op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 21.00 uur.
Op zaterdag en zondag tussen 10:00 en 17:00 uur.
0800 - 022 99 99 gratis

Bent u het niet eens met een beslissing van de Staatsloterij? Lees meer over uw mogelijkheden.