Beveiligd
Beveiligde omgeving Nog vragen? 0800 - 022 99 99

Heeft u nog vragen Over de Bijzondere Trekking

Hieronder vindt u antwoord op de meestgestelde vragen. Is uw vraag niet beantwoord? Neem dan telefonisch contact op via het gratis telefoonnummer 0800 - 022 99 99.

 • 1 Over de Bijzondere Trekking

  Waarom organiseerde de Staatsloterij een Bijzondere Trekking?

  De Staatsloterij heeft in de jaren 2000 tot en met 2007 en de Koninginnedagtrekking 2008 misleidende teksten gebruikt bij de communicatie over hoge prijzen. Dat is ook door de Hoge Raad vastgesteld. Daarbij is geen formele uitspraak gedaan over mogelijke schade of de hoogte van die schade. Het gebruik van de misleidende teksten spijt ons, had nooit mogen gebeuren en past niet bij een organisatie die al 291 jaar mensen gelukkig maakt door het organiseren van loterijen. De Staatsloterij voelt zich verantwoordelijk voor haar klanten en het vertrouwen dat door het gebruik van de misleidende teksten is geschaad. En loopt daarbij niet voor haar verantwoordelijkheid weg. Vandaar deze Bijzondere Trekking voor alle spelers van toen. 


  Waarom heeft het zo lang geduurd om dit gebaar te maken in de vorm van een Vergoeding en een Bijzondere Trekking?

  We hadden het ook graag eerder gedaan. Maar juridische procedures kosten doorgaans veel tijd. Er is pas in 2015 een uitspraak gedaan door de Hoge Raad. Daarna konden betrokken partijen met elkaar in overleg over een structurele oplossing voor iedereen. In het hele proces zijn er veel partijen betrokken. Eerst is er overleg gestart met de grootste claimstichting Loterijverlies, waarvan het bestuur zoals bekend zelf in opspraak raakte. Na een jaar met Loterijverlies te hebben gesproken, moesten we helaas tot de conclusie komen dat met deze partij niet tot een correcte oplossing voor onze klanten kon worden gekomen. Daarna is voortvarend en constructief overleg gestart met Stichting Staatsloterijschadeclaim. Met dit onderhandelingsresultaat voor alle spelers van toen!

   

  Wat maakte deze trekking zo bijzonder?
   
  Deze Bijzondere Trekking is bijzonder omdat:
  • Stichting Staatsloterijschadeclaim en de Staatsloterij vinden dit akkoord de juiste stap ter afsluiting van het hoofdstuk over misleidende communicatie;
  • Het is een loterij waarbij deelnemers niet hoeven te betalen voor deelname. Er is dus geen sprake van inleggeld. Wel geeft de deelnemer hiermee aan af te zien van huidige  en toekomstige procedures tegen de Staatsloterij in deze kwestie;
  • Alle prijzen zijn gegarandeerd en vrij van kansspelbelasting;
  • Onze winnaars blijven anoniem;
  • Gewonnen prijzen tot € 1.000,- kunnen deelnemers schenken aan een goed doel.
  • De Bijzondere Trekking richtte zich vooral op de hoge prijzen. En had niet alleen een grote prijzenpot, maar ook een hogere winkans op deze hoge prijzen.
  Voor onze reguliere trekkingen geven we altijd de volgende 6 harde garanties:
  • Van alle Nederlandse loterijen stoppen we het meeste geld terug in de prijzenpot;
  • We trekken alleen uit verkochte loten – prijzen vallen alleen op verkochte lotnummers;
  • Al onze prijzen zijn vrij van kansspelbelasting;
  • Onze winnaars blijven altijd anoniem;
  • Alle trekkingen zijn openbaar;
  • We zijn er niet om winst te maken.

   

  Hoeveel loten waren er beschikbaar voor deze Bijzondere Trekking?

  Er waren 39.999.600 loten beschikbaar voor deze Bijzondere Trekking. De prijzen worden gegarandeerd uitgekeerd en de prijzen vallen alleen op de verstrekte loten. Het aantal loten dat is uitgegeven, is bepaald door het daadwerkelijke aantal deelnemers.

   

  De Bijzondere Trekking is een online loterij. Is dat wel betrouwbaar?

  De Bijzondere Trekking heeft inderdaad online plaatsgevonden.De methodiek is goedgekeurd door het Nederlands Meetinstituut (NMi). Het NMi test, certificeert en kalibreert meetsystemen zoals apparatuur voor loterijtrekkingen en online games. Een notaris heeft toezicht gehouden op de trekking. De notaris heeft gecontroleert of de trekking volgens de regels verloopt. De Staatsloterij heeft een vergunning gekregen van de Kansspelautoriteit, die hiervoor speciaal is aangevraagd. Het ministerie van Veiligheid & Justitie en het ministerie van Financiën zijn op de hoogte en hebben deze Bijzondere Trekking goedgekeurd. Er zijn verschillende zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we ontvangen voor de trekking juist zijn.

   

   

 • 2 Aanmelden en voorwaarden voor deelname aan de Bijzondere Trekking

  Kan ik me nog aanmelden voor de Bijzondere Trekking?

  Aanmelden voor de Bijzondere Trekking is niet meer mogelijk. Spelers die in de periode 2000 tot en met 2007 en/of de Koninginnedagtrekking 2008 met de Staatsloterij hebben meegespeeld konden zich via de website of telefonisch aanmelden voor de Bijzondere Trekking van 10 april 2017 tot en met 20 mei 2017.

   

  Wanneer is de laatste mogelijkheid om mijn aanmelding voor de Bijzondere Trekking te annuleren?

  Annuleren voor de Bijzondere Trekking is niet meer mogelijk, omdat de trekking al heeft plaatsgevonden.

   

  Dus, deelname aan de Bijzondere Trekking is gratis?

  Deelname aan de Bijzondere Trekking is eenmalig en exclusief voor alle spelers van toen. Voor deelname hoeven spelers van toen niet te betalen. Om in aanmerking te komen voor loten voor de Bijzondere Trekking, geeft u wel aan dat u definitief en onvoorwaardelijk afziet van eventuele huidige en nieuwe juridische procedures verband houdend met uw deelname in de jaren 2000 tot en met 2007 en/of de Koninginnedagtrekking 2008 tegen de Staatsloterij. Dit is onderdeel van het akkoord.

   

  Hoe werkt dat precies; tekenen voor een vergoeding en de Bijzondere Trekking?

  Stichting Staatsloterijschadeclaim heeft zich hard gemaakt voor een oplossing voor alle spelers van toen en heeft op 3 april 2017 een definitief akkoord bereikt met de Staatsloterij. Het akkoord is een redelijke en praktisch uitvoerbare oplossing voor álle (oud)spelers van de Staatsloterij. Het akkoord bestaat uit verschillende onderdelen: 

  1. Een Bijzondere Trekking voor alle spelers van toen. (Oud)spelers, die in de periode 2000 tot en met 2007 en/of de Koninginnedagtrekking in 2008 hebben meegespeeld, konden meedoen met de Bijzondere Trekking van de Staatsloterij. Iedereen die op of voor de Koninginnedagtrekking 2008 18 jaar was, kreeg een nieuwe kans om te winnen met deze Bijzondere Trekking. Spelers konden zich aanmelden van 10 april 2017 tot en met 20 mei 2017.
  2. Een vergoeding voor iedereen die zich voor 15 maart 2017 heeft aangesloten bij Stichting Staatsloterijschadeclaim en/of Loterijverlies. (Oud)spelers die zich voor 15 maart 2017 hebben aangesloten bij Stichting Staatsloterijschadeclaim of Loterijverlies ontvangen een vergoeding. Deze specifieke groep heeft actiebereidheid getoond en krijgt daar overeenkomstig de claimcode een vergoeding voor. Alle (oud)spelers die zich voor 15 maart 2017 hebben ingeschreven bij Stichting Staatsloterijschadeclaim en/of Loterijverlies krijgen een vergoeding van € 40,-. Deze (oud)spelers kunnen zich aanmelden voor de vergoeding op de website https://www.staatsloterij.nl/akkoord. Zij kunnen zich aanmelden tot en met 30 juni 2017. Na die datum vervalt het aanbod en komt de deelnemer niet meer in aanmerking voor deelname aan de vergoeding.  Deelname aan de vergoedingsregeling betekent dat de speler definitief en onvoorwaardelijk afziet van eventuele huidige en nieuwe claims en juridische procedures verband houdend met deelname in de jaren 2000 tot en met 2007 en/of de Koninginnedagtrekking 2008 tegen de Staatsloterij en aan haar gerelateerde (rechts)personen.

  Wij vinden het daarnaast belangrijk om niet alleen afspraken te maken over het verleden, maar ook te kijken naar de toekomst. Daarom willen wij een betere bescherming van het klantbelang. Zo komt er een interne ombudsman/vrouw en wordt de klachtenafhandeling verbeterd.

   

  Is er een leeftijdsgrens voor deelname aan de Bijzondere Trekking?        

  Deelname aan kansspelen heeft een minimale leeftijd van 18 jaar. Deelname aan de Bijzondere Trekking is alleen mogelijk voor spelers uit de periode van 2000 tot en met 2007 en/of de Koninginnedagtrekking van 2008. De deelnemers van de Bijzondere Trekking moeten dus op of voor de Koninginnedagtrekking in 2008 18 jaar of ouder zijn geweest. Dit betekent dat deelname aan de Bijzondere Trekking alleen mogelijk is voor mensen die in 2017 de leeftijd van 27 jaar bereiken en geboren zijn voor 1 mei 1990.

   

  Wat gebeurt er als blijkt dat een deelnemer niet ouder was dan 18 jaar in de periode 2000-2007 en Koninginnedagtrekking 2008?

  Indien blijkt dat een deelname niet voldoet aan de voorwaarden uit het deelnemersreglement, zal de Staatsloterij de deelname ongedaan maken. Indien dit blijkt bij het ophalen van de prijs, zal de prijs niet worden uitgereikt. Deze prijs zal vervolgens in gelijke delen worden uitgekeerd aan de Goede Doelen, te weten: Spieren voor Spieren, Het Ouderenfonds en Fonds Gehandicaptensport.

   

  Wat gebeurt er als blijkt dat een deelnemer nu niet ouder is dan 18 jaar?

  Indien blijkt dat een deelname niet voldoet aan de voorwaarden uit het deelnemersreglement,  zal de Staatsloterij de deelname ongedaan maken. Indien dit blijkt bij het ophalen van de prijs, zal de prijs niet worden uitgereikt. Deze prijs zal vervolgens in gelijke delen worden uitgekeerd aan de Goede Doelen te weten: Spieren voor Spieren, Het Ouderenfonds en Fonds Gehandicaptensport.

   

  Wat gebeurt er als duidelijk blijkt dat een deelnemer heeft gelogen bij de inschrijving van de Bijzondere Trekking 2008?

  Indien blijkt dat een deelname niet voldoet aan de voorwaarden uit het deelnemersreglement,  zal de Staatsloterij de deelname ongedaan maken. Indien dit blijkt bij het ophalen van de prijs, zal de prijs niet worden uitgereikt. Deze prijs zal vervolgens in gelijke delen worden uitgekeerd aan de Goede Doelen, te weten: Spieren voor Spieren, Het Ouderenfonds en Fonds Gehandicaptensport.

   

  Hoeveel loten krijg ik om mee te doen met de Bijzondere Trekking?

  Iedereen die heeft meegespeeld met de Staatsloterij in de periode 2000 tot en met 2007 en/of met de Koninginnedagtrekking van 2008 en zich succesvol heeft aangemeld voor de Bijzondere Trekking op www.staatsloterij.nl/bijzonderetrekking kwam in aanmerking voor de Bijzondere Trekking. Afhankelijk van een aantal criteria had u recht op 1 tot 4 loten, dit hangt onder meer af van hoe vaak u heeft meegespeeld en of u kon bewijzen dat u daadwerkelijk heeft meegespeeld. Voor alle duidelijkheid: deze trekking was dus voor onze abonneespelers én voor spelers die in de winkel Staatsloten (reguliere trekkingen, Oudejaarstrekking, Koninginnedagtrekking) in de relevante periode hebben gekocht.

  Als geldig bewijs voor deelname aan trekkingen in de periode van 2000 tot en met 2007 en/of de Koninginnedagtrekking van 2008 geldt het volgende:

  • Speelde u mee als abonneespeler in de genoemde periode? Dan bent u bij ons bekend en indien u zich aanmeldt voor de Bijzondere Trekking, hoefde u in principe geen aanvullend bewijs van deelname aan te leveren. Het was in specifieke gevallen echter mogelijk dat wij u alsnog verzoeken om aanvullend bewijs aan te leveren. Als u kunt bewijzen dat u daadwerkelijk als abonneespeler hebt meegespeeld, dan ontvangt u 4 loten.
  • Mocht u altijd in de winkel hebben gekocht, dan was een foto van uw Staatslot uit die periode of een betalingsbewijs van de gekochte Staatsloten uit die periode (bijvoorbeeld een kassabon of een bankafschrift) voldoende om ook 4 loten te krijgen.
  • We kunnen ons voorstellen dat niet alle spelers uit die periode hun loten hebben bewaard of nog kassabonnetjes hebben. Daarom hebben wij gemeend om ook deze trouwe spelers de mogelijkheid te geven mee te doen met de Bijzondere Trekking. En afhankelijk van het speelgedrag krijgen deze spelers 1 of 2 loten.
  • We hechten aan verantwoord speelbeleid. Een onderdeel daarvan is dat alleen spelers ouder dan 18 jaar worden toegelaten als deelnemer aan onze loterijen. Dit geldt ook voor deze Bijzondere Trekking. En dat betekent dat een deelnemer aan de Bijzondere Trekking minimaal 27 jaar oud moesten zijn (geboren voor 1 mei 1990), want dan was de deelnemer bij de trekking van de Koninginnedagtrekking 2008 minimaal 18 jaar oud.

    

  Tot wanneer kan ik loten ontvangen voor deze Bijzondere Trekking?

  U heeft zich kunnen inschrijven voor de Bijzondere Trekking tot en met 20 mei 2017. De inschrijving sluit een week voor de trekking. De reden dat er tijd zit tussen inschrijven en de echte trekking, is dat de Staatsloterij controleert of alle inschrijvingen kloppen. Dit betekent dat alle gegevens die worden ingevoerd, worden gecontroleerd. Na gebleken juistheid van alle gegevens worden de loten schriftelijk/per email verstuurd. Dit kan dus tot enkele dagen voor de trekking. 

     

  Waar kan ik terecht als ik een klacht heb? 

  Voor vragen en klachten kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers op het speciale telefoonnummer 0800 – 022 99 99 (gratis). Bent u het niet eens met het besluit van de Staatsloterij over de uitvoering van de Bijzondere Trekking, zoals het afkeuren van een bewijsstuk of het aantal loten dat wordt toegekend?

   Dan kunt u binnen een week een klacht indienen bij de ombudsman van de Staatsloterij. 

  Bent u het niet eens met de reactie van de ombudsman van de Staatsloterij of heeft deze niet binnen een week op uw klacht gereageerd? Dan kunt u binnen één week nadat de ombudsman op uw klacht heeft gereageerd een klacht indienen bij een onafhankelijke Geschillencommissie

  Na 30 mei 2017 worden er geen nieuwe klachten meer door de ombudsman in behandeling genomen over de Bijzondere Trekking. 

 • 3 Prijzenpakket

  Hoe groot was het totale prijzenpakket?   

  Het totale prijzenpakket van de Bijzondere Trekking bedroeg € 13,5 miljoen, belastingvrij. Dit pakket is vergelijkbaar met de omvang van een reguliere trekking.

   

  Welke prijzen kon ik winnen?

  Het totale prijzenpakket was € 13.5 miljoen (netto) belastingvrij en gegarandeerd! Waaronder 5 hoofdprijzen van € 1.000.000,- en nog vele andere geldprijzen. Meer informatie en het volledige prijzenpakket is hier te vinden.

   

  Welke prijzen zijn gegarandeerd bij de Bijzondere Trekking?      

  Alle prijzen uit het prijzenpakket zijn gegarandeerd uitgekeerd. De prijzen zijn alleen gevallen op de uitgegeven loten.

   

  Waarom heeft het prijzenpakket van de Bijzondere Trekking geen Jackpot?

  Alleen de Staatsloterijtrekkingen op de 10e van de maand hebben een Jackpot. Dit is een Bijzondere Trekking zoals afgesproken in het akkoord dat de Staatsloterij heeft bereikt met Stichting Staatsloterijschadeclaim. Naast de kans op 5 hoofdprijzen van € 1.000.000.- maakt u ook nog kans op vele andere mooie geldprijzen. Kijk voor meer informatie of het volledige prijzenpakket: www.staatsloterij.nl/bijzonderetrekking.

                   

  Waar is het prijzenpakket op gebaseerd?

  Het prijzenpakket is overeengekomen met Stichting Staatsloterijschadeclaim en is onderdeel van het totale akkoord dat de partijen hebben bereikt.

   

  Door wie wordt het prijzenpakket bepaald?        

  Het totale prijzenpakket is door de Staatsloterij vastgesteld.

 • 4 Trekkingsuitslag

  Wanneer is de uitslag bekend?

  De uitslag van de Bijzondere Trekking is bekend op 27 mei 2017. De uitslag wordt gepubliceerd op onze website www.staatsloterij.nl/bijzonderetrekking, op Teletekst, in landelijke dagbladen en bij onze verkooppunten.

   

 • 5 Prijzen innen

  Ik heb een prijs gewonnen. En nu?

  Gefeliciteerd met uw prijs! Alle prijzen tot en met € 1.000 worden automatisch binnen 5 werkdagen na de trekking van 27 mei overgemaakt op de door u opgegeven bankrekening of naar het door u aangegeven goede doel. Heeft u één van de hoofdprijzen of een prijs van € 10.000 of hoger gewonnen, dan neemt de Staatsloterij contact met u op om een afspraak te maken om uw prijs persoonlijk af te halen op het kantoor van de Staatsloterij. U moet zicht dan persoonlijk identificeren en de Staatsloterij kan om bewijs van deelname vragen.

  Het is niet mogelijk een gewonnen prijs op te halen bij een Staatsloterij verkooppunt.

   

  Waar kan ik zien of ik wat gewonnen heb?

  U kunt op verschillende manieren controleren of er een prijs is gevallen op uw lotnummer(s). Via de website www.staatsloterij.nl/bijzonderetrekking, via Teletekst pagina 550 of bij een verkooppunt van Staatsloterij bij u in de buurt. De trekkingsuitslag wordt ook in verschillende kranten gepubliceerd.

   

  Hoe lang kan ik wachten met het ophalen van mijn grote prijs?

  Heeft u één van de hoofdprijzen of een prijs van € 10.000 of hoger gewonnen, dan neemt de Staatsloterij contact met u op om een afspraak te maken om uw prijs persoonlijk af te halen op het kantoor van de Staatsloterij. U moet zicht dan persoonlijk identificeren en de Staatsloterij kan om bewijs van deelname vragen.

   

  Kan ik mijn gewonnen prijs in de winkel ophalen?

  Het is niet mogelijk een gewonnen prijs op te halen bij een Staatsloterij verkooppunt.

   

  Vanaf wanneer kan ik prijzen innen?      

  Alle prijzen tot en met € 1.000 worden automatisch overgemaakt op de door u opgegeven bankrekening of naar het door u aangegeven goede doel. Heeft u één van de hoofdprijzen of een prijs van € 10.000 of hoger gewonnen, dan neemt de Staatsloterij contact met u op om een afspraak te maken om uw prijs persoonlijk af te halen op het kantoor van de Staatsloterij. U moet zicht dan persoonlijk identificeren en de Staatsloterij kan om bewijs van deelname vragen.

  Het is niet mogelijk een gewonnen prijs op te halen bij een Staatsloterij verkooppunt.

   

   Ik heb niks gewonnen met de Bijzondere Trekking, helemaal eerlijk is dat niet?

  Deze Bijzondere Trekking is, net zoals de reguliere trekkingen, een kansspel. Met het verschil dat deelnemers bij de Bijzondere Trekking niet voor deelname hoefden te betalen. De kans is dus zeer reëel dat u geen geldprijs wint. In overleg met Stichting Staatsloterijschadeclaim is afgesproken dat de Bijzondere Trekking met hoge geldprijzen een passend gebaar is voor iedereen die heeft meegespeeld in de periode 2000 en 2007 en of  de Koninginnedagtrekking van 2008. De Bijzondere Trekking is onderdeel van het akkoord dat Stichting Staatsloterijschadeclaim en de Staatsloterij hebben gesloten.

   

  Hoe lang kan ik wachten met het ophalen van mijn grote prijs?

  Het recht op uitbetaling van een prijs vervalt na verloop van één jaar, aan te vangen na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden. De Bijzondere Trekking vond plaats op 27 mei 2017.

   

  Ik heb nog steeds mijn prijs niet op mijn bankrekening ontvangen. En nu?

  Alle gewonnen prijzen worden automatisch overgemaakt naar het bankrekeningnummer dat u heeft opgegeven bij uw aanmelding. Prijzen worden binnen 5 werkdagen naar het rekeningnummer overgemaakt. Prijzen van € 10.000,- en hoger moet u persoonlijk komen afhalen op het kantoor van de Staatsloterij.

   

   

 • 6 Algemeen

  Wanneer zijn de toegekende loten verstuurd?

  Bij aanmelding voor de Bijzondere Trekking heeft u één of meerdere loten digitaal / per e-mail ontvangen. Alle deelnemers hebben hun loten voor de Bijzondere Trekking ontvangen voor 27 mei, per e-mail of per post, afhankelijk van de wijze waarop u zich heeft opgegeven.

  Indien u zich telefonisch heeft opgegeven zijn de loten in de week voorafgaand aan de Bijzondere Trekking op 27 mei nogmaals verstuurd.

   

  Ik heb niks gewonnen met de Bijzondere Trekking, helemaal eerlijk is dat niet?

  Deze Bijzondere Trekking is, net zoals de reguliere trekkingen, een kansspel. Met het verschil dat deelnemers bij de Bijzondere Trekking niet voor deelname hoeven te betalen. De kans is dus zeer reëel dat u geen geldprijs wint. In overleg met Stichting Staatsloterijschadeclaim is afgesproken dat de Bijzondere Trekking met hoge geldprijzen een passend gebaar is voor iedereen die heeft meegespeeld in de periode 2000 en 2007 en of tijdens de Koninginnedagtrekking van 2008. De Bijzondere Trekking is onderdeel van het akkoord dat Stichting Staatsloterijschadeclaim en de Staatsloterij hebben gesloten.

   

  Waar wordt het prijzengeld 13,5 miljoen van betaald?

  Het prijzengeld voor deze Bijzondere Trekking is betaald door de Staatsloterij uit haar eigen reserves, zijnde haar eigen vermogen. Het prijzengeld van de Bijzondere Trekking, en overigens ook alle andere kosten van het akkoord, zijn dus niet betaald uit prijzengeld van andere (toekomstige) loterijen. En we blijven ook in de toekomst ruim boven de wettelijke norm van 60% uitkeringspercentage: van iedere 100 euro inleg gaat minimaal 60 euro terug naar de winnaars!  

   

  Is dit niet een dure marketingstunt van de Staatsloterij?                

  Nee, zeker niet. De Staatsloterij heeft in de jaren 2000 tot en met 2007 en de Koninginnedagtrekking in 2008 misleidende teksten gebruikt bij de communicatie over hoge prijzen. Daarmee hebben wij het vertrouwen van onze klanten geschaad. Dat spijt ons, had nooit mogen gebeuren en past niet bij de 291-jarige historie van de Staatsloterij. De Staatsloterij geeft harde garanties af en heeft maatregelen genomen om het belang van de klant ook intern beter te borgen.

  De vergoeding voor leden van de Stichting Staatsloterijschadeclaim en Loterijverlies en de Bijzondere Trekking zijn onderdelen van het akkoord dat Stichting Staatsloterijschadeclaim heeft bereikt met de Staatsloterij. Hiermee is voor iedereen een realistisch en praktisch uitvoerbare oplossing gevonden. Met als doel het vertrouwen in de Staatsloterij te herstellen.

   

  De Staatsloterij kan toch makkelijk méér betalen?

  Dit is ook voor de Staatsloterij een heel ruim gebaar. Een gebaar dat bijna de helft van ons eigen vermogen, opgebouwd in het verleden, verbruikt. Met een Bijzondere Trekking, met een vergoeding aan alle deelnemers van Stichting Staatsloterijschadeclaim en Loterijverlies, en met structurele maatregelen om het belang van de klant centraal te stellen, is er een redelijke en praktisch uitvoerbare oplossing gevonden voor de misleidende communicatie over hoge prijzen in de periode 2000 tot en met 2007 en Koninginnedagtrekking van 2008. De Stichting heeft onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de financiële draagkracht van de Staatsloterij. Mede op basis van dit onderzoek oordeelt de Stichting dat de omvang van het gebaar als passend. 

 • 7 Consumentenbescherming

  Welke verbeteringen heeft de Staatsloterij genomen om de belangen van de klant te waarborgen?

  De Staatsloterij neemt de belangen van haar spelers heel serieus. Al sinds 1 januari 2008 vallen prijzen dan ook alleen nog op de werkelijk verkochte loten. De Staatsloterij heeft vervolgens niet alleen uitvoerig excuus gemaakt (“We hebben geluisterd en we hebben geleerd”); maar ook 6 garanties ingesteld. Garanties waaraan de Staatsloterij gehouden mag worden. Voorbeelden van garanties zijn dat we het hoogste uitkeringspercentage in Nederland weggeven en onze winnaars altijd anoniem blijven. Naast deze verbeteringen zijn er ook in het akkoord met Stichting Staatsloterijschadeclaim belangrijke onderdelen opgenomen die naar de toekomst de belangen van de deelnemers nog beter verankeren:

  • De Staatsloterij benoemt een ombudsman/vrouw die toeziet op de borging van consumentenbelangen bij alle belangrijke besluiten binnen de Staatsloterij
  • De afhandeling van klachten door consumenten wordt verder versterkt
  • Het borgen van consumentenbelangen wordt specifiek opgenomen in het competentieprofiel van de Raad van Commissarissen. 

   

  Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

  Voor vragen en klachten kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers op het speciale telefoonnummer 0800 – 022 99 99 (gratis). Bent u het niet eens met het besluit van de Staatsloterij over de uitvoering van de Bijzondere Trekking? Dan kunt u tot uiterlijk 30 mei 2017 over de Bijzondere Trekking een klacht indienen bij de ombudsman van de Staatsloterij.

  Bent u het niet eens met de reactie van de ombudsman van de Staatsloterij? Dan kunt u binnen één week nadat de ombudsman op uw klacht heeft gereageerd of uiterlijk 13 juni 2017, een klacht indienen bij een onafhankelijke geschillencommissie 

   

   

 • 8 Beschikbaarheid en klachten

  U heeft meermalen geprobeerd te bellen met de Klantenservice en zich tevergeefs geprobeerd aan te melden voor de Bijzondere Trekking?

  Aanmelden voor de Bijzondere Trekking was mogelijk van maandag 10 april 2017 tot en met zaterdag 20 mei 2017. U heeft zich in die periode kunnen aanmelden via de website www.staatloterij.nl/bijzonderetrekking of via het speciale telefoonnummer 0800 - 022 99 99. De website is gedurende de gehele periode bereikbaar geweest. Het aanmeldingsproces is door de deelnemers gekwalificeerd als eenvoudig en transparant:  99% van alle aanmeldingen is zonder enige ondersteuning vanuit Klantenservice tot stand gekomen. Gedurende de gehele periode hebben speciaal voor de Bijzondere Trekking getrainde teams van Klantenservice vragen van deelnemers beantwoord en telefonische aanmeldingen verwerkt. Op vele dagen is het callcenter goed bereikbaar geweest. Met name bij de aanvang en bij het slot van de periode was het, vanwege de grote belangstelling voor de Bijzondere Trekking, erg druk bij de Klantenservice. Na 20 mei is het helaas niet (meer) mogelijk om u aan te melden voor de Bijzondere Trekking.

   

  Wanneer is de laatste mogelijkheid tot het indienen een klacht bij ombudsman?

  Bent u het niet eens met het besluit van de Staatsloterij over de deelname aan de Bijzondere Trekking of het aantal loten dat is toegekend voor de Bijzondere Trekking? Dan kunt u binnen één week na ontvangst van het bericht een klacht indienen bij de ombudsman van de Staatsloterij. Na 30 mei 2017 worden er geen nieuwe klachten meer door de ombudsman in behandeling genomen over de Bijzondere Trekking.

  Bent u het niet eens met de reactie van de ombudsman van de Staatsloterij? Dan kunt u binnen één week nadat de ombudsman op uw klacht heeft gereageerd, een klacht indienen bij een onafhankelijke Geschillencommissie. Na 13 juni 2017 worden geen klachten meer in behandeling genomen door de Geschillencommissie omtrent de Bijzondere Trekking.

   

  Wanneer is de laatste mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie?

  Bent u het niet eens met de reactie van de ombudsman van de Staatsloterij? Dan kunt u binnen een week nadat de ombudsman op uw klacht heeft gereageerd, een klacht indienen bij een onafhankelijke Geschillencommissie. Deze Geschillencommissie behandelt klachten over de deelname aan de Bijzondere Trekking of het aantal loten dat is toegekend voor de Bijzondere Trekking. Na 13 juni 2017 worden geen klachten meer in behandeling genomen door de Geschillencommissie omtrent de Bijzondere Trekking.

  In plaats van een civiele rechter beslist de Geschillencommissie conform het daarvoor geldende geschillenreglement bindend over uw klacht tenzij de Geschillencommissie uw klacht via een vereenvoudigde afwikkeling behandelt in welk geval het advies niet bindend (voor u) is.

  Let op: de Geschillencommissie kan uw klacht alleen in behandeling nemen als uw klacht ingediend is bij de ombudsman van de Staatsloterij. Heeft u uw klacht daar nog niet gemeld? Doe dat dan eerst via Klachtenformulier ombudsman. Als de ombudsman van de Staatsloterij uw klacht niet binnen een week heeft beantwoord, kunt u uw klacht direct aan de Geschillencommissie voorleggen.

   

 • 9 Privacy

  Ik heb een e-mail ontvangen van de Staatsloterij met een oproep om mij te melden op de website. Hoe komen jullie aan mijn gegevens?             

  Voor alle huidige en voormalige spelers van de Staatsloterij is onderzocht of het, binnen de geldende privacywetgeving, toegestaan was om hen te benaderen via email. Voor informatie over de wijze waarop de Staatsloterij uw gegevens verwerkt verwijzen wij u graag naar het Privacybeleid voor het Akkoord.

  De Staatsloterij heeft daarnaast adressen ontvangen van Stichting Staatsloterijschadeclaim en Loterijverlies, zodat wij u kunnen informeren over de afspraken en wij u ook kunnen uitnodigen om deel te nemen aan de Bijzondere Trekking. Van de adressen die de Staatsloterij heeft ontvangen van de Stichtingen is gekeken in de bestanden van de Staatsloterij of de Staatsloterij zelf over emailadressen van deze adressen beschikt en of deze ook voor dit doel gebruikt mogen worden. Als dat het geval is, heeft u een email ontvangen. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor deze campagne en om u te informeren over de trekkingsuitslag van de Bijzondere Trekking.

   

  Wat gebeurt er met mijn gegevens wanneer ik me aanmeld voor de Bijzondere Trekking?

  Als u zich aanmeldt voor de Bijzondere Trekking vragen wij u om uw persoonsgegevens in te voeren. Op basis van deze persoonsgegevens, en de persoonsgegevens die wij eventueel al in onze administratie hebben opgenomen, kunnen wij nagaan of u in aanmerking komt voor de Bijzondere Trekking. Wij gebruiken uw persoonsgegevens vervolgens om u te laten deelnemen aan de Bijzondere Trekking en om u in dit verband te informeren via service berichten. Dit kan bijvoorbeeld een bericht zijn met uw lotnummer of een bericht over de uitslag van de trekking.

  Op de persoonlijke overzichtspagina van uw aanmelding vragen wij u of u per e-mail op de hoogte wilt worden gehouden over toekomstige acties en ander nieuws van de Staatsloterij. Deze vraag is optioneel en hoeft niet beantwoord te worden. Als u in de toekomst benaderd wilt worden voor acties en ander nieuws, moet u daar dus expliciet toestemming voor geven aan de Staatsloterij. Als u geen toestemming geeft, sturen wij u geen commerciële e-mail berichten. Wij kunnen uw gegevens wel gebruiken om u via post of telefoon te benaderen, tenzij u zich hier eerder tegen heeft verzet. Uiteraard kunt u zich voor alle vormen van commerciële communicatie te allen tijde eenvoudig afmelden.

  Wanneer u een bestaande deelnemer bent aan spellen van de Staatsloterij en wanneer u zich aanmeldt voor de Bijzondere Trekking, kunnen wij de persoonsgegevens die u bij uw aanmelding opgeeft gebruiken om onze administratie te actualiseren. Op die manier kunnen wij de door u gevraagde diensten verlenen die samenhangen met uw deelname aan onze spellen. Wij kunnen dan bijvoorbeeld informatie over uw loten sturen naar uw actuele woon- of e-mail adres.

  Voor meer informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij u naar ons Privacy Beleid Bijzondere Trekking.

   

   

   

Direct contact Met één van onze medewerkers

U kunt ons bereiken op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 21.00 uur.
Op zaterdag en zondag tussen 10:00 en 17:00 uur.
0800 - 022 99 99 gratis